سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عادل جدلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدامیر حیدری –
سیدداود محمدی یوسف نژاد –

چکیده:

سیلاب زنی پلیمر برای بهبود بهره وری جاروبی در آزمایشگاه و در زمینه های آزمایش برای نفت های معمولی مورد مطالعه قرارگرفته است سیلاب زنی پلیمر برای نفتهای با گرانروی بالاتر از ۲۰۰ سانتی پواز توصیه نمی شوند پدیده انگشتی شدن در سیلابزنی با آب درنفت سنگین باعث می شود مقدار زیادی از نفت دست نخورده در مخزن باقی بماند سیلاب زنی پلیمر می تواند روشی برای افزایش پتانسیل بازیابی نفتهای سنگین از طریق بهبود ضریب جاروبی شود با این حال چگونه برنامه ریزی سیلاب زنی پلیمری برای نفت سنگین به لحاظ اقتصادی امکان پذیر است مورد مطالعه قرارنگرفته است. دراین مقاله بررسی پتانسیل سیلاب زنی پلیمری برایمخازن نفت سنگین با استفاده از نفت سنگین ۱۴۵۰ سانتی پواز بررسی می کنیم.آزمایشات سیلاب زنی پلیمری در پک ماسه ای درهر حالت همگن انجام شد نتایج در پک ماسه ای نشان دادکه یک محدوده گرانروی برای پلیمر که تزریق می شود وجود داد که در آن بازیابی نفت بطور آشکاری با افزایش گرانروی محلول پلیمری افزایش می یابد وقتی گرانروی پلی مر درخارج از این محدوده باشد افزایش گرانروی پلیمر محلول منجر به بازیابی کمی نفت می شود همچنین مشخص شد که قبلا سیلاب زنی پلیمری که از محلول پلیمری با گرانروی کمتر استفاده شده بازیابی نفت را بطور چشمگیری افزایش میدهد.