سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم بدو – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه
عبداله شایسته – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی

چکیده:

دراین تحقیق استفاده از پودرسنگ ناشی از ضایعات کارخانه های سنگ بری جهت استفاده بعنوان مصالح لاینر در مدفن زباله در اشل آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفته است لزوم دارا بودن نفوذپذیری کم لاینر موجب می شود که مکانیزم غالب انتقال آلودگی ازمیان لاینر مکانیزم انتشار مولکولی دیفیوژن باشد. مصالح اصلی استفاده شده دراین تحقیق یک نوع پودرسنگ تولید شده از سنگ مرمر بوده و بعنوان مصالح افزودنی ماسه ، خاک رس، بنتونیت، و سیمان انتخاب شدند پودر سنگ و ماده افزودنی با درصدهای مختلف ترکیب و ماده حاصله درلوله های پلی اتیلن با روش تراکم استاندارد متراکم شده و آزمایشات انتشار مولکولی روی آنها انجام پذیرفت. سپس ضریب انتشار مولکولی یون کلر با ا ستفاده از کدکامپیوتری POLLUTE درمواد ترکیبی بدست آمده و با ضرایب انتشار مولکولی گزارش شده برای لاینرهای رسی مقایسه گردید.