سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرام صامت زاده – کارشناس ارشد سازه
عزیز ارشم – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
ابراهیم برزگری – کارشناس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

چکیده:

باتوسعه پروژه های مهندسی رودخانه و تثبیت سواحل نیاز به کاربرد مصالح مناسب و ارزان مانند مخلوهای خاک – سیمان بیشتر می شود دراین پژوهش خاک و آب ازمجاورت خشکه رودهای حوضه آبخیز دره محک هفتگل دراستان خوزستان تهیه شد آزمایشهای مختلف مکانیکی و شیمیایی خاک و آب و مقاومت و پایداری مخلوطهای خاک و سیمان با درصد های مختلف سیمان نسبت به وزن خشک خاک به روش آشتواصلاحی انجام شد تحلیل آماری نتایج نشان داد که طبق ضوابط USBR ازمخلوطهای خاک سیمان می توان برای تثبیت سواحل رودخانه ها استفاده کرد.