سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر مامی زاده – دانش آموخته دکتری سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانش
سیدعلی ایوب زاده – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی بنی هاشمی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق نحوه پیشروی رسوب به صورت دلتا در دهانه ورودی رودخانه به مخازن سدها دریک فلوم آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. پیشروی رسوب بصورت بار بستری(دلتا) در مخزن، تابع متغیرهایی از جریان، رسوب، هندسه رودخانه و مخزن می باشد. در این تحقیق فرض شده است که الگوی پیشروی دلتا تابعی از متغیرهای دبی جریان آب و رسوب در رودخانه، عمق آب در مخزن و زاویه واگرایی دهانه ورودی مخزن می باشد. الگوی پیشروی دلتا در ایستگاه های معین و پروفیل رسوبات برای هریک از آزمایش ها مشاهده واندازه گیری شد. نتایج آزمایشگاهی به دست آمده نشان داد که تحت زوایای واگرایی بیشتر از ۲۳/۵ درجه الگوی پیشروی دلتا به صورت نامتقارن و تحت زوایای واگرایی کمتر از ۱۱/۵ درجه پیشروی دلتا متقارن است تحت زاویه ۱۵/۴ درجه بسته به شرایط هیدرولیکی و رسوبی در برخی شرایط، پیشروی دلتا متقارن و در شرایط دیگر نامتقارن است. بنابراین در زاویه ۱۵/۴ درجه مشخص شد که الگوی پیشروی رسوبات نه تنها به زاویه واگرایی بلکه به شرایط هیدرولیکی و رسوبی نیز وابسته است به طوری که الگوی پیشروی رسوبات تحت شرایط عمق کم آب در مخزن، دبی جریان و دبی تزریق رسوبات بالا به سمت نامتقارنی پیش میرود