سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی صدیق کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی،دانشگاه تربیت مدرس
سید علی ایوب زاده – دانشیار گروه سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس
علی صمدی رحیم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بررسی الگوی جریان ورودی به مخزن سد برروی رسوبگذاری در مخزن نقش بسیار مهمی دارد. در این تحقیق در یک مدل رودخانه به مخزن که در آن ارتباط رودخانه به مخزن توسط یک تبدیل تدریجی صورت گرفته است الگوی جریان و تغییرات آن به طور آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته اند. با بررسیهای انجام شده دیده شد که در الگوی جریان ورودی تقارن دیده نمی شود ولی در عین حال در تکرارهای مختلف دگرگونی و تغییرات زیادی نیز در الگو مشاهده نمی شود.