سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیررضا محمدنژاداردشیری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
مجتبی صانعی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
رمضان طهماسبی – عضو هیات علمی سازمان تحقیقات کشاورزی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی

چکیده:

وقوع آبشستگی در اطراف پایههای پل یکی از عمدهترین دلایل تخریب پلها میباشد. در حال حاضر روشهای مختلفی برای جلوگیری از آبشستگی پایه پل وجود دارد. یکی از این روشها، نصب صفحه محافظ )طوق( در اطرافپایه پل میباشد. طوقها، بستر را در مقابل سیستم گرداب اطراف پایه محافظت کرده و میزان آبشستگی را کاهش میدهند. در تحقیق حاضر، به بررسی الگوهای آبشستگی اطراف پایه های استوانه ای پل با استفاده ازطوقهای مختلف نظیر مربع دایره و لوزی با استفاده از۵دبی مختلف و با قطرمتوسط دانه بندی ۱/۸ میلیمتر پرداخته شد طوقهای بکاررفته درآزمایشها به تناسب قطرپایه به اندازه دو برابر قطر پایه درنظر گرفته شدها ند . نتایج نشان دادند که الگوی آبشستگی ارتباط تنگاتنگی با شکل طوق استفاده شده درهرپایه را دارد بطوریکه با استفاده از طوق دایره و مربع محل شکل گیری فرایند آبشستگی نزدیکی پایه رخ میدهد.