سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدصادق ملکی – دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حبیب الله بیات – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شماری از پژوهشهای جدید نشان داده اند که الاینده هایی با منشا قلیایی های دو ظرفیتی م یتوانند اثراتی با اهمیت برویژگیهای مکانیکی خاک های چسبنده داشته باشند کنترل خاکهای متورم شونده دراطراف پی سازه های اجرا شده و ساخت سازه های جدید برروی خاک های آلوده موضوعاتی هستند که درمهندسی عمران از اهمیت بالایی برخوردار هستند برای بررسی پتانسیل اثرگذاری قلیایی کلسیمبرتورم رس کهریزک که محل دفن پسماندهای شهر تهران است آزمایشاتی سیستماتیک انجام گرفته و مشاهده شده است که خاک مورد بررسی در گروه CH-MH قرار داشته و نشانه خمیری آن ۲۸/۴۴ م یباشد با افزودن محلول کلرید کلسیممیزان تورم خاک نسبت به نمونه شاهد کاهش یافته و این تغییر تابعی از غلظت کلرید کلسیم است.تاثیر محلول کلرید کلسیم برتورم خاک نهایتا در مقدار مشخصی ثابت می شود. کاهش میزان تورم خاک تحت تاثیر آلودگی با کاهش کانی مونت موری لونیت همراه است.