سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین حامدی – دانشجوی دکتری عمران – راه و ترابری، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه ص
مهیار عربانی – دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی گیلان

چکیده:

در این پژوهش استفاده از سنگدانه های متخلخل و سبک وزن پومیس Pumice) معدن آق کند، که در ردیف سنگدانه های متخلخل سبک وزن قرار می گیرد، به عنوان مواد تثبیت کننده در لایه های زیر اساس مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به منظور بررسی امکان یا عدم امکاناستفاده از این مصالح در لایه های زیر اساس خصوصیات فیزیکی سنگدانه های متخلخل مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آزمایشهایی بر روی این مصالح، شامل مقاومت در برابر سایش، تمیزی، حدود اتربرگ و نسبت باربری کالیفرنیاCBR) انجام شد. با بررسی نتایج این آزمایشها و نتایج آزمایشهای مشابه صورت گرفته بر روی مصالح محلی (معدن کورانه) تشخیص داده شد که ترکیب این دو نوع مصالح احتمالاً دارای مشخصات فنی مناسب برای به کار بردن در لایه های زیر اساس می باشد. سنگدانه متخلخل معدن آق کند و سنگدانه های معدن کورانه در نسبت های مختلف به منظور کمینه کردن حدود اتربرگ با هم مخلوط شدند. آزمایش نسبت باربری کالیفرنیاCBR) نیز برای مشاهده تغییرات در مقاومت ترکیبات مختلف انجام گرفت. نتیجه مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که سنگدانه های متخلخل را می توان به عنوان مواد تثبیت کننده در لایه های زیر اساس راه ها استفاده کرد. همچنین این نوع سنگدانه ها مقاومت نمونه هایی که فقط با سنگدانه های معدن کورانه ساخته شده بود، را نیز بهبود بخشید.