سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی محمد لطفی – کارشناس ارشد
محمود عامری – هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ابراهیم حسامی – هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

این پژوهش خواص مکانیکی و حجمی مخلوط های آسفالتی تقویت شده با الیاف پلیپروپیلن را مورد بررسی قرار می دهد. آزمایش استقامت مارشال به منظور اندازه گیری خصوصیات مکانیکی و حجمی مخلوط آسفالتی انجام شد. همچنین به منظور بررسی استقامت کششی مخلوط آسفالتی تقویت شده با الیاف، آزمایش کشش غیرمستقیم بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان میدهد که مقادیر استقامت مارشال و درصد فضای خالی با افزودن الیاف افزایش می یابد. به علاوه با بررسی نتایج آزمایش کشش غیر مستقیم، این نتیجه حاصل شد که افزودن الیاف، افت اندک استقامت کششی نمونه ها را بهمراه خواهد داشت که این افت به علت جذب قیر توسط الیاف می شود که در واقع موجب عدم چفت و بست کافی توسط سنگدانه ها و قیر در مخلوط آسفالتی شده و کارایی لازم برای بهبود مقاومت کششی را بهمراه نداشته است. با افزایش درصد قیر مصرفی در نمونه های تقویت شده با الیاف، مشاهده گردید که ضعف کاهش استقامت نمونه ها در برابر آزمایش کشش غیر مستقیم برطرف شده و استقامت کششی نمونه ها افزایش یافته است.