سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت مخازن هیدروکربوری
میلاد شریفی نیک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت مخازن هیدروکربوری
عبدالنبی هاشمی – استادیار دانشگاه صنعت نفت
سیدشهاب الدین آیت اللهی – استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

[علی نیازی] – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

استفاده از میکروارگانیزم ها جهت ازدیاد برداشت نفت یکی از کاربردهای نوین بیوتکنولوژی درصنایع نفت می باشد یکی از مهمترین محصولات تولید شده توسط میکروارگانیزم ها بیوسورفکتانت ها می باشند که با کاهش کشش سطحی Surface Tension و بین سطحی In terfacial Tension به تولید نفت باقیمانده از مراحل اول ودوم کمک می نمایند دراین کارتحقیقاتی جداسازی باکتری مناسب از آب سازند و خاک آلوده به نفت که توانایی تولیدبیوسورفکتانت درشرایط شوری بالا را دارا می باشد مورد بررسی قرارگرفته است از این رو ۲۷ سویه باکتری از آب سازند و خاک آلوده به نفت مسجد سلیمان ایزوله و جداسازی گردید درادامه تعداد باکتریهایی که توانایی مقاوت درمقابل شوری ۱۵ درصد وزنی سدیم کلرید را دارا بودند به ۴ سویه کاهش یافت از این میان گونه Hormaechei En terobacte بهترین توانایی را جهت کاهش کشش سطحی دارا بوده به گونه ای که مقدار کشش سطحی محیط رشد باکتری را از ۷۲ به ۳۱mN/m و کشش بین سطحی بین نفت و اب مخزن را از مقدار اولیه ۲۹ به ۳/۲mN/m کاهش داد.