سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مکانیک، م
حمیدرضا گشایشی – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مکانیک، مش
هاشم ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مکانیک، م
مهدی عابدپورکارزکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه مکانیک،

چکیده:

کاربرد وسیع انتقال حرارت در صنایع گوناگون سبب گردیده است که افزایش راندمان دستگاه های حرارتی در اولویت طراحان صنعتی قرار گیرد. تلاش های زیاد محققان در سال های گذشته جهت افزایش انتقال حرارت به ابداع روش های مختلف در این راستا منجر شده است. افزایش راندمان و بهبود عملکرد دستگاه های حرارتی از یکسو سبب صرفه جویی در انرژی شده و از طرف دیگر می تواند کوچک شدن ابعاد دستگاه ها و در نتیجه کاهش هزینه مواد و ساخت دستگاه را بدنبال داشته باشد. متاسفانه بسیاری از روش های مذکور با ازدیاد سطح در واحد حجم دستگاه امکان پذیر است که این مسئله سبب افزایش افت فشار می شود و با توجه به نیاز به پمپ قویتر هزینه لازم جهت انتقال سیال بیشتر می-گردد. در این پژوهش، به مطالعه آزمایشگاهی بر روی انتقال حرارت اجباری نانوسیالات آب /CuOو آب/AL2O3 که متشکل از آب و درصدهای حجمی متفاوت از نانو پودر می باشد پرداخته شده و ضریب انتقال حرارت نانو سیالات مذکور در مبدل دو لوله ای در شرایط جریان مغشوش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.