سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
محسن کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی
مصطفی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی

چکیده:

با توجه به رشد تحقیقات علمی و توسعه آن امروزه به علم نانو و کاربردهای آن درصنعتهای مختلف توجه بسیاری می شود اخیرا با توجه به تقویت کننده ها و استحکام دهنده های نانویی این موضوع کاربرد فراوانی در مهندسی عمران یافته است ازجمله این کاربردها می توان به افزایش مقاومت خاکهای مختلف با موادنانو ذکر نمود ما دراین مقاله به بررسی اثر نانوسیلیس برروی خصوصیات مکانیکی خاک رس می پردازیم به منظور بدست آوردن درصد آب بهینه ووزن مخصوص بیشینه آزمایش تراکم روی خاک ازمایش تراکم برروی خاک موردنظر انجام گرفته است پس از آن آزمایش برش مستقیم و حدود اتربرگ روی این خاک انجام شده است آزمایش ابتدا روی خاک بدون ماده نانو و سپس برروی خاک با ماده نانو انجام شده است و پس از آن نتایج مورد مقایسه قرارگرفته است که نتایج حاصله نشان دهنده بهبود خواص پس از اضافه کردن ماده نانو می باشد.