سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا پشت شیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
محمد پازوکی –
فرح سادات هالک –

چکیده:

به دلیل مصرف بالای BTEX جهت بهبود عدد اکتان بنزین، تصفیه پساب های حاوی BTEX از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق تصفیه بیولوژیک ترکیبات بنزن و تولوئن به عنوان خوراک خالص و خوراک دوتایی در محیط کشت معدنی توسط دو گونه از میکروارگانیسم هایی که نقش عمده در تجزیه ترکیبات آلی دارند مورد ارزیابی قرار گرفته است. میکروارگانیسم های به کار برده شده عبارتند از: باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ پیسیلومایسز وریوتی. بنزن و تولوئن به عنوان منابع کربن، مورد استفاده این میکروارگانیسم ها قرار گرفته و از محیط حذف شده اند. به علت فرّار بودن این ترکیبات، در تمام دوره فرآیند از تماس هوای بیرون با محیط داخل ظروف آزمایش جلوگیری شده؛ از منابع اضافی برای جبران کمبود اکسیژن استفاده شده است. موارد بررسی شده در این پژوهش عبارتند از: ۱- مدل رشد میکروارگانیسم ها در حضور هوا و نیز در حالتی که با کمبود اکسیژن مواجه هستند. ۲- نحوه تجزیه تولوئن و بنزن در خوراک خالص و خوراک دوتایی. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که تماس هوا با محیط آزمایشات موجب تسریع رشد میکروارگانیسم هاست و فقدان اکسیژن فعالیت آنها را کند کرده و استفاده از منبع اضافی اکسیژن این مقدار افت را تا ۵۰% جبران می کند. همچنین مشخص شد که حضور تولوئن در محیط، باعث افزایش نرخ تجزیه بنزن نسبت به حالتی است که بنزن به صورت خوراک خالص در محیط حضور دارد، ولی وجود بنزن ، سرعت تجزیه تولوئن را نسبت به خوراک خالص آن کندتر کرده است