سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مستعان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
سعید شعبانلو – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
علیرضا مسجدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

آبگیر جانبی سازه ای است که به منظور انحراف آب از رودخانه های مئاندری برای مصارف آبیاری، ذخیره و اهداف صنعتی و غیره احداث می گردد. هدف از احداث آبگیر جانبی، انحراف درصد بیشتری از دبی کانال اصلی برای تامین نیاز آبی می باشد. یکی از عوامل موثر در میزان آبگیری، زاویه آبگیری است. برای این منظور در یک کانال آزمایشگاهی ۴/ با قوس ۰۸۱ درجه با ۷۶ Rc/B= )شعاع مرکزی قوس Rc= وعرض کانال (B= از جنس پلاکسی گلاس در شرایطآب زلال آزمایش هایی اجرا شد. در این آزمایش ها برای انحراف جریان از یک کانال مستطیلی استفاده شد. کلیه آزمایش ها با چهار موقعیت آبگیری در قوس با یک زاویه آبگیری ثابت و برای یک عدد فرود جریان انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد موقعیت ۶۱ درجه نسبت به سه موقعیت آبگیری۳۰و۱۰۰و۱۲۰ درجه برای تمام شرایط جریان در کانال قوسی شکل دارای بیشترین دبی نسبی انحرافی است