سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ساسان کاتورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
سیدمحمود کاشفی پور – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دراپ مانع دار درکانالها یا انهار تخلیه برای از بین بردن انرژی اضافی ناشی از پایین آمدن خط شیب کف مورد استفاده قرار میگیرد چون آب از بین و روی بلوکهای بتنی مانع که روی کف تندآب واقع شده اند جریان می یابد لذا باعث از بین رفتن انرژی می شوند قدرت دراپ مانع دار بخاطر پذیرش نوسان زیاد رقوم پایاب است که مخصوصا بعنوان فشارشکن درانتهای یک کانال یا نهرتخلیه که بداخل یک مخزن وارد می شود مناسب است کاهش انرژی جنبشی برروی تندآب ها قبل از آن جریان به پایین دست منتقل شود یکی از راه هایی است که با استفاده از آن می توان از تخریب احتمالی خود سازه سازه های پایین سدت و نیز از هزینه های اضافی که براثر ایجاد سازه های حفاظتی مستحکم برسازندگان سازه های هیدرولیکی تحمیل می شود جلوگیری به عمل آورد دراین تحقیق برای بررسی تاثیر عرضهای مختلف مانع و فاصله های مختلف بین ردیفهای موانع برمیزان استهلاک انرژی سازه پس از شناخت پارامترهای موثر با ساخت مدل فیزیکی موانع در ۳ عرض مختلف و قرار گیری آنها در ۳ فاصله مختلف برروی بستر آن و سپس انجام آزمایشات مختلف میزان استهلاک انرژی سازه دراین نوع دراپ مورد بررسی قرار گرفت.