سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین علیزاده ارمکی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس
محمد واقفی – استادیار سازه های هیدرولیکی دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

در این تحقیق به بررسی توپوگرافی بستر و ابعاد چاله آبشستگی شامل عمق آبشستگی، بعد بالا دست، عرض چاله، بعد پایین دست و کشیدگی چاله در اطراف آبشکن پرداخته شده است. آزمایشات برای سه عدد فرود ۰/۳۳ ۰/۳ ۰/۲۳ در حالت مستغرق، با قطر مصالح بستر ۱/۲۸ میلیمتر در کانالی مستقیم با طول ۱۱ متر، عرض ۰/۶متر و ارتفاع ۰/۵ متر انجام شده است. جان آبشکن با دیواره بالا دست مجاور آبشکن زاویه ۱۳۰ درجه و بال آن موازی دیواره کانال می باشد. طول جان آبشکن ۹ سانتیمتر، ضخامت آن ۱ سانتیمتر و طول و ضخامت بال آن نیز برابر جان بوده است. دبی جریان در این آزمایشات برابر ۳۵ لیتر بر ثانیه بوده است. جنس دیواره کانال و آبشکن، از پلکسی گلاس بوده است. بازه زمانی آزمایشات با توجه به آزمایش زمان تعادل، ۳۲ ساعت در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داده است که برای این نوع آبشکن در حالت مستغرق با افزایش عدد فرود طول پشته رسوبی و ابعاد چاله آبشستگی بیشتر می شود