سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرسول رنگ رزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مک
حمید نیازمند – دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
حمید ممهدی هروی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مکانیک، مشهد، ایران

چکیده: