سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی خسروی مشیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولیک، دانشگاه تربیت مدرس
محمد واقفی – استادیار سازههای هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیجفارس

چکیده:

در این مقاله به تأثیر دانه بندی مصالح بر تغییرات توپوگرافی بستر اطراف و پایین دست آبشکن T شکل مستغرق )نسبت ارتفاع آب بالای آبشکن به عمق جریان در محل آبشکن( و مستقر در زاویه ۵۴ درجه از قوس ۰۹ درجه پرداخته شده است. آزمایشات در یک کانال به عرض ۰/۶ متر وارتفاع ۰/۷متر که از یک قسمت مستقیم به طول ۷/۱ متر در بالادست و همچنین قسمت مستقیمی به طول ۵/۲ متر در پایین دست تشکیل می شود که این دو مسیر مستقیم توسط یک قوس ۰۹ درجه به شعاع انحنای خارجی ۲/۷متر به یکدیگر متصل می شوندانجام شده اند. آزمایشات در دبی ثابت ۲۴ لیتر بر ثانیه و سه قطر مصالح ۰۶۵ ۱ ۱/۲۸میلیمتر و درصد استغراق ۴ درصد و در حالت U/Ucثابت انجام گرفتهاند.