سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرشام اصیل – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی،دانشگاه فردوسی مشهد
احسان سوختانلو – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی،دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا تیمورتاش – دانشیار گروه مکانیک،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جریانهای آشفته از اهمیت بالایی درصنایع برخوردار می باشند برای اندازه گیری جریانهای آشفته نیاز به دستگاه هایی با پاسخ فرکانسی بالا داریم تا بتوان تغیرات جریان های آشفته را اندازه گیری نمود دستگاه جریان سنج سیم داغ با سنسور سیم داغ یکی از این دستگاه های اندازه گیری می باشد دراین مقاله به بررسی اثرگرم کردن سیلندر برروی پارامترهای دنبال سیلندر استوانه ای شکل و تاثیر فاصله از مرکز استوانه و نیز اثر شدت اغتشاشات جریان ورودی روی آن دررینولدز ۵۴۰۰ پرداخته شدهاست درآزمایشهای صورت گرفته از یک مدل استوانه ای به طول ۵۰۰ میلی مترو قطر ۸ میلی متر استفاده شده این مدل از جنس آلیاژ ss304 بوده و دارای سطحی صاف است درنتیجه دراین مدل می توان از اثرات زبری سطح چشم پوشی نمود داده برداری برای شدت اغتشاات ۰٫۱۸و۴و۵ درصد و در۳ موقعیت طولی x/d= 1.5 .2.5 3.5 از پشت سیلندر و درموقعیت هیا عرضی – y/d انجام گرفته است که X فاصله طولی ازمرکز سیلندر وd قطرسیلندر میب اشد. مشاهده می شود که پروفیلهای سرعت برای استوانه سرد و استوانه داغ تفاوت های چشمگیری دارند ازجمله نامتقارن شدن توزیع سرعت و ایجاد جریان برگشتی را برای استوانه داغ می توان نام برد.