سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا بزرگیان – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگ
امیر حسین طریق الاسلامی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگ
بهروز راعی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگ

چکیده:

خشک کردن یک جامد به معنی جداسازی مقادیر نسبتاً کم آب یا مایع از ماده جامد و کاهش مایع باقیمانده آن به مقدار قابل قبول است. یکی از روش های خشک کردن استفاده از خشک کن است. خشک کن از یک یا چند محفظه یا قسمت تشکیل شده که در هر یک سینی هائی که محتوی مواد خشک شونده است قرار می گیرد. سینی ها غالباً بر روی چرخه هایی قرار می گیرد که انتقال آنها به درون و بیرون محفظه خشک کن تسهیل می کند. عمل خشک کردن از طریق دمیدن هوای داغ (یا سایر گازها) برروی سینی ها توسط یک یا چند فن صورت م یگیرد. در برخی موارد سینی ها مشبک هستند و هوا از طریق سوراخ هایی به درون مواد دمیده می شود. گردش جریان هوا معمولاً از طریق جابجائی صورت می گیرد. در این مقاله از سینی های مشبک با جنس های مختلف (ضریب هدایتی مختلف)استفاده شد، سینی ها از جنس های نیکل، برنج ، آهن و فولاد انتخاب گردید و مشخص شد سینی که دارای ضریب هدایتی بیشتری می باشد نسبت به سایر سینی ها دارای سرعت خشک شدن بیشتری است.