سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی وا
مهدی مخبری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
حسین رهنما – دکترای ژئوتکنیک از دانشگاه شیراز- مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهب

چکیده:

ضریب واکنش بستر خاکksتوسط آزمایشات گوناگون مانند آزمایش تحکیم، سه محوری SPT ،CBRانبساط سنجDMT) بارگذاری صفحه ۱ و نیز روابط تئوریک و تجربی که توسط محققین ارائه شده اند تعیین می گردد. از بین این روش ها، استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه،بیشتر از بقیه کاربرد دارد. بدیهی است آزمایشات برجا اصولا به نتایج دقیق تری منتهی می شوند. در این تحقیق به بررسی تاثیر تغییرات رطوبت بksبا استفاده از آزمایش های بارگذاری صفحه به قطر ۳۰cm پرداخته است. نتایج نشان می دهند که با افزایش درصد رطوبت سختی خاک و ضریب واکنش بستر خاک کاهش می یابند