سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی حمیدی – دانشجوی دکتری بخش مهندسی راه ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز
قاسم حبیب آگهی – استاد بخش مهندسی راه ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز

چکیده:

منظور از تراکم خاک افزایش چگالی خاک در اثر به هم فشرده تر شدن دانه ها و کاهش فضای خالی میان دانه ای می باشد روشهای متفاوتی جهت تراکم وجود دارد درعمده کارهای تحقیقاتی تراکم استاتیکی مورد استفاده قرار می گیرد که شرایطی نزدیک به کارگاهی را مدل خواهد کرد دراین مقالهدر پی آن هستیم که مقاومت بررشی خاک دشت شیراز رادر آزمایش برش مستقیم زهکشی شده در درصد تراکم های استاتیکی مختلف تحت سربار قائم مشخص به دست آوریم و اثر تراکم را برمقاومت برشی نهایی خاک بررسی نماییم . در پایان آزمایشهای برش خط گسیختگی واحدی برای نمونه های با تراکم متفاوت به دست می آید.