سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مینا شهیرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی ایوب زاده – استادیار سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
سهیلا توفیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
علی صمدی رحیم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای طراحی مناسب دریچه های تخلیه کننده ی تحتانی و سایر سازه های مرتبط با رسوب شویی هیدرولیکی مخازن، بررسی مشخصات حفره ایجاد شده در رسوب شویی تحت فشار امری ضروری به نظر می رسد. شرایطهیدرولیکی جریان از جمله تراز سطح آب مخزن، نقش موثری بر روی گسترش زمانی ابعاد این حفره دارند. در این تحقیق اثر تراز سطح آب مخزن روی گسترش زمانی مساحت حفره رسوب شویی)از نمای روبرو( به صورتآزمایشگاهی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط ۵۶ % رسوبات بعد از گذشت ۰۷ % از زمان تعادل عملیات رسوب شویی تحت فشار، از مخزن تخلیه می شوند و در یک بازه زمانی مشخص با افزایشتراز سطح آب ، نرخ افزایش ابعاد حفره ی رسوب شویی افزایش می یابد. علاوه بر آن با استفاده از آنالیز ابعادی و تجزیه وتحلیل آماری بر روی داده های آزمایشگاهی، رابطه بدون بعدی برای تخمین ابعاد حفره رسوب شویی ارائه گردیده است.