سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف سلامت – سازمان انرژی اتمی ایران
عبدالرضا مقدسی –
حسین قدسی –
محمد ایل بیگی –

چکیده:

دراین تحقیق اثر افزودن بازدارنده های سینتیکی با غلظتهای مختلف برروی زمان القای تشکیل هیدرات گازی سولفید هیدروژن در یکراکتور با قابلیت تنظیم دمای خودکار مورد بررسی قرارگرفتها ست با توجه به اینکه کاهش دما در برجهای سرد واحدتبادل دو دمایی H2S-H2O در تولید آب سنگین باعثافزایش ضریب جداسازی دو تریم و درنتیجه افزایش بازدهی فرایند می شود لذا استفاده از افزودنی هایی که زمان تاخیر تشکیل هیدرات را افزایش میدهند کمک شایانی درجهت کاهش دمای بخش سرد خواهد کرد در آزمایشات انجام شده با استفاده از بازدارنده هی سینتیکی L-Tyrosine وPVP با افزایش زمان تاخیر غلظت بهینه این مواد جهت عبور ماده فرایندی ازبرجهای سرد بدون تشکیل هیدرات تعیین شده است.