سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا مسجدی – دانشیار دانشگاه آزاد اهواز
امیر تائیدی – کارشناس ارشد مهندسی رودخانه

چکیده:

آبگیرهای کفی سازه هایی هستند که کاربرد وسیعی درانحراف آب دررودخانه شیبدار وکوهستانی دارند این سازه ها ازتعداد میله معمولا ازجنس فولاد تشکیل شده و درتراز بستر رودخانه قرارمیگیرند شیبدار بودن این میله ها موجب تسهیل رانده شدن رسوبات حمل شده توسط رودخانه میگردد از مهمترین اهداف درجریان برروی یک آبگیر با کف مشبک تعیین مقدار دبی منحرف شده درشرایط مختلف جریان درکانال اصلی است دراین مقاله به بررسی نحوه قرارگیری میله های مشبک آبگیر طولی و اثرآن برجریان انحراف پرداخته شده است به منظور انجام ازمایشها دراین تحقیق از یک مدل فیزیکی کانال اصلی با بدنه شیشه ای استفاده شد به منظور هدایت و اندازه گیری دبی منحرف شده یک کانال فرعی استفاده شددراین تحقیق درمدخل ورودی آبگیر از شبکه مشبک طولی با چهارقطر مختلف میلگرد با فضای عبوری ثابت استفاده شد.