سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مناف پور – استادیار دانشگاه ارومیه
میلاد راپل – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

درتحقیق حاضر باتوجه به اهمیت شناخت خاصیت مقاومتی ملاتهای سیمانی سبک مطالعه بتن سبک با دانه های ریز عبور کرده از الک نمره چهار مورد توجه قرارگرفته و اثرات اضافه شدن میکروسیلیس برروی مقاومت فشاری بتن سبک بروش ازمایشگاهی بررسی گردیده است نمونه های بتن سبک با استفاده از پرلیت ریزدانه به عنوان مصالح سبک ساز میکروسیلیس به عنوان موادجایگزین سیمان فوق روان کننده و سنگدانه گرانیتی و با درصدهایاختلاط مختلف تهیه و مقاومت های فشاری درسنین مختلف بتن ثبت شده است با تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشگاهی حاصله تاثیر درصد اختلاط میکروسیلیس برای تهیه بتن سبک پرلیتی مورد بررسی قرارگرفته و مقدار بهینه میکروسیلیس با توجه به پارامترهای طراحی پیشنهاد گردیده است.