سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ساسان کاتورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
سیدمحمود کاشفی پور – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پرش هیدرولیکی از جمله پدیده های هیدرولیکی شگفت آوری است که موجب استهلاک انرژی جنبشی آب می شود سازه های هیدرولیکی نظیر حوضچه های آرامش عمدتا به منظور استهلاک انرژی در پایین دست سرریزها تندآبها و دریچه ها از این خاصیت مهم پرش هیدرولیکی استفاده می نمایند ابعاد این سازه ها بستگی مستقیم به مشخصات پرش هیدرولیکی دارد از این رو برای اقتصادی کردن این سازه ها از دیرباز مطالعات گسترده ای به منظور مطالعه مشخصات پرش هیدرولیکی و چگونگی کنترل آن و یا به حداقل رساندن ابعاد آن صورتگرفته است دراپ مانع دار در کانالها یا انهار تخلیه برای از بین بردن انرژی اضافی ناشی از پایین آمدن خط شیب کف مورد استفاده قرار میگیرد یکی از فواید اصلی این سازه مستهلک کردن قسمتی از انرژی روی شیب و کوچکتر کردن طول پرش هیدرولیکی می باشد با چنین فرضیه ای تحقیق حاضر انجا م گرفته است پس از شاخت پارامترهای موثر با ساخت مدل فیزیکی موانع در ۳ عرض مخلتف و قرار گیری آنها در ۳ فاصله م ختلف برروی بستر آن و سپس انجام آزمایشات مختلف میزان تاثیر انها درپایین دست این نوع دراپ مورد بررسی قرارگرفت.