سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا توفیقی – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه های آبی
سیدعلی ایوب زاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مینا شهیرنیا –
علی صمدی رحیم –

چکیده:

شرایط هیدرولیکی جریان از جمله میزان دبی خروجی ازدریچه های تخلیه کنده تحتانی و تراز سطح آب مخزن نقش بسزایی برروی گسترش زمانی ابعاد حفره دررسوب شویی تحت فشار دارد دراین تحقیق اثرعدد فرود جریان خروجی از تخلیه کننده های تحتانی از طریق تغییر دبی جریان خروجی به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است نتایج حاصل ازازمایشات نشان میدهد که بطور متوسط ۷۰درصد رسوبات بعدازگذشت ۵۰درصد از زمان تعادل عملیات رسوب شویی تحت فشار ازمخزن تخلیه میشوند و دریک بازه زمانی مشخص با افزایش عدد فرود جریان نرخ افزایش ابعاد حفره ی رسوب شویی افزایش می یابد علاوه برآن با استفاده از انالیز ابعادی و تجزیه و تحلیل آماری برروی داده های ازمایشگاهی بدست آمده رابطه بدون بعدی برای تخمین ابعاد حفره رسوب شویی ارایه گردیده است.