سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان سوختانلو – دانشجوی دکتری
علیرضا تیمورتاش – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا مه پیکر – گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی این اثربرروی دنباله سیلندر مربعی شکل در زوایای حمله ۰، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ درجه عدد رینولدز ۸۸۰۰ و شدت اغتشاشات جریان آزاد ۰/۱ درصد پرداخته شده است. مدلهای انتخاب شده از جنس پلاکسی گلاس بوده و دارای طول ضلع ۱۵ میلی مترو طول ۴۰۰ میلی متر میب اشد برای بررسی اثر شکل گوشه های مختلف برروی پارامترهای دنباله سیلندر مربعی شکل از سه سیلندر با شکل گوشه های تیز، گرد شده و یخ زده شده استفاده شده است میزان یخ زدگی وگرد شدن لبه ها ۲/۵ میلیمتر انتخاب شده است نتایج این تحقیق نشان میدهد که زاویه حمله و شکل گوشه های سیلندرباعث تغییرات مهم در پروفیلهای سرعت متوسط و مقادیر ضریب پسا می شود دراین تحقیق به بررسی این اثر برروی دنباله سیلندر مربعی شکل درزوایای حمله ۰، ۱۵ ، ۳۰ و ۴۵ درجه و عدد رینولدز ۸۸۰۰ پرداخته شده است.