سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پویان فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمد فارسی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
عبدالحسین جهانمیری – استاد بخش نفت دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از راه های متداول افزایش تولید درمخازن صدمه دیده نفت و گاز تحریک چاه با تزریق اسید مناسب جهت افزایش تراوایی سنگ مخزن می باشد فرایند اسیدکاری همواره اسیب هایی را به همراه دارد از مشکلات پیش رو درحین این عملیات تجمع ذرات خاکه ای درفصل مشترک فاز آلی آبی و تشکیل امولسیونی پایدار درلایه ی تولیدی چاه است کشش سطحی محلول هیدروکلریک اسید نقش کلیدی را درتحریک چاه های نفتی و گازی داراست همچنین برای کاهش نیروی مویینگی که باعث به دام انداخته شدن فاز ابی درسازند می شود کشش سطحی این فاز بایستی کاهش یابد یکی از راه های جلوگیری ازاین آسیب ها کاهش کشش سطحی محلول آبی توسط حلال دوجانبه جهت برگشت ذرات خاکه ای به فاز آبی می باشد هدف ازاین پژ<هش بومی سازی دانش ساخت افزایه ی حلال دوجانبه جهت کاهش آسیب سازند دراثر تشکیل امولسیون های پایدا ردرحین عملیات اسیدکاری می باشد.