سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میلاد پورفرج قاجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حفاری و بهره برداری
سیدعلیرضا طباطبایی نژاد – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند
مهرداد امامی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

ناپایداری چاه یکی از مشکلات جدی حفاری است که هزینه های صنعت نفت را به بالای ۵۰۰ تا۱۰۰۰ میلیون دلار درگستره جهانی درهر سال می رساند اکثرمشکلات ناپایداری چاه حدود ۹۰ درصد درمقاطع شیل که مخازن را می پوشاند رخ میدهد ناپایداری چاه درشیل ها به عوامل زیادی بستگی دارد بطور اجمالی عوامل ناپایداری چاه را م یتوان به ۳ دسته تقسیم کرد تنش مکانیکی برهمکنش شیمیایی با سیال حفاری برهمکنشهای فیزیکی با سیالات حفاری ازجمله راه کارهای مقابله با ناپایداری شیل بهبود پارامترهای سیال حفاری و بکارگیری بازدارنده های ریزش شیل است مطالعات اخیر محققان نشان داده است که با مسدود سازی گلوگاه های محیط متخلخل و کاهش تراوایی شیل می توان از نفوذ سیال حفاری واکنش سیال و شیل تورم و ریزش شیل جلوگیری کرد دراین راستا با به کارگیری نانوذرات درگل حفاری کوشیدیم تا این مهم محقق گردد دراین پژوهش نانوسیلیکا با اندازه های ۱۰و۲۰nm انتخاب و با غلظت های ۲و۵و۱۰ درصد وزنی به گل پایه افزودن دشند آزمایشهای انتقال فشار منفذی و از هم پاشیدگی با استفاده ازاین گل های حفاری حاوی نانوذرات و نمونه های شیل کژدمی اجرا شدند.