سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مسجدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محمد عبدالعباس – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علیرضا بختیاری – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز۲

چکیده:

به منظور کنترل فرسایش در قوس خارجی رودخان هها، استفاده از آبشکن تخت غیر قابل نفوذ یکی از را ههایی است که م یتواند مفید باشد. آبشکن با هدایت جریان به سمت محور رودخانه، از ایجاد جریان قوی در طول ساحل جلوگیری کرده و مانع فرسایش ساحل رودخان هها می گردد. از طرف دیگر آبشکن به صورت مانعی در مقابل جریان عمل می کند و این امر باعث ایجاد حفره آبشستگی در اطراف آبشکن می شود. به منظور بررسی حجم حفره آبشستگی در اطراف آبشکن تخت در اثر پدیده الگوی آبشستگی، آزمای شهایی در یک فلوم آزمایشگاهی با قوس ۱۸۰ درجه و شعاع مرکزی ۲/۸ متر و عرض ۰/۶ متر از جنس پلاکسی گلاس انجام شد. در این تحقیق با قرار دادن یک آبشکن تخت در یک موقعیت از قوس ب هصورت منفرد به شکل هندسی تخت در چهار عدد فرود جریان باعمق ثابت، ابعاد حفره آبشستگی در شرایط آب زلال مورد آزمایش قرار گرفت.