سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا مسجدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محمد عبدالعباس – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علیرضا بختیاری – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

به منظور کنترل فرسایش در قوس خارجی رودخانه ها ، استفاده از آبشکن تخت غیر قابل نفوذ یکی از راههایی است که می تواند مفید باشد. ابشکن با هدایت جریان به سمت محور رودخانه ، از ایجاد جریان قوی در طول ساحل جلوگیری کرده و مانع فرسایش ساحل رودخانه ها می گردد. از طرف دیگر آبشکن بصورت مانعی در مقابل جریان عمل می کند و این امر باعث ایجاد حفره آبشکستگی در اطراف آبشکن می گردد. به منظور بررسی حجم حفره آبشکستگی در اطراف آبشکن تخت در اثر پدیده الگوی آبشکستگی آزمایش هایی در یک فلوم آزمایشگاهی با قوس ۱۸۰ درجه و شعاع مرکزی ۲/۸ متر و عرض ۰/۶ متر از جنس پلاکسی گلاس انجام شد. در این تحقیق با قراردادن یک اشکن تخت در یک موقعیت از قوس بصورت منفرد به شکل هندسی تخت در چهار عدد فرود جریان با عمق ثابت ، ابعاد حفره آبشستگی در شرایط آب زلال مورد آزمایش قرار گرفت. برای مصالح کف فلوم از ماسه طبیعی با دانه بندی یکنواخت با mm 1/4 = d50 و ضریب یکنواختی ۱/۳ استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش عدد فرود جریان ، سرعت جریان و ابعاد حفره آبشستگی افزایش می یابد.