سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین حسنعلی پورشهرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا کاویانپوراصفهانی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

جریانهای عبوری ازسرریز پلکانی به ۳دسته جریان ریزشی انتقالی و رویه ای تقسیم میشوند اکثرمطالعات روی حالت های ریزشی و رویه ای انجام شده و مشخصات جریان درناحیه انتقالی مورد توجه قرار نگرفته است بدین منظور دراین تحقیق که درازمایشگاه برروی مدلهای ساخته شده انجام گردید نحوه شکل گیری جریان با تمرکز برشکل گیری جریان انتقالی مورد مطالعه قرارگرفت نتایج حاصله با نتایج محققین قبلی مقایسه گردید و درپایان معادلاتی جهت آستانه بالا و پایین جریان انتقالی ارایه شد که با نتایج تجربی مطابقت خوبی دارند.