سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود برزگری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – گرایش سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه شهید
غلام عباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رودخانه در سیر تکاملی خود همواره دستخوش تغییر و تحول در مسیر خود بوده اند . فرسایش جداره ها و بستر رودخانه و رسوب گذاری در قسمت های دیگر از جمله آبگیرها نمونه ای از این تغییرات می باشد. همچنین مسئله انتقال رسوب و دستیابی به جریان آب با میزان رسوب کمتر در آبگیر و استفاده بهینه از آنها به دلیل نزدیکی زمینهای کشاورزی به سواحل رودخانه ها حائژ اهمیت است. با توجه به اینکه مشکلات ناشی از رسوب گذاری غالبا در دهانه آبگیر اتفاق می افتد پف لازم است کنترل رسوب گذاری و انتخاب سازه های بتنی بارعایت شرایط لازم برای آبگیری صورت پذیرد. بدین منظور یکی از سازه های مورد استفاده جهت جلوگیری از آبشستگی کناره ها و کنترل رسوب آبشکن می باشد که وظیفه این سازه ها حفاظت از کناره ا و کنترل رسوب در آبگیر است. در این مطالعه از ۵ آبشکن دو لبه زاویه دار در ۳ نوع به اندازه طول و دماغه مختلف در سمت آبگیر در یک مدل فیزیکی و با ۴ فاصله مختلف استفاده شده و بهترین آرایش جهت کنترل رسوب در آبگیر به دست به دست آمده است.