سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالمجید ندری – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
نوش آفرین قاسمی – کارشناس ارشد عمران-آب از دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا مسجدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

در این تحقیق با قراردادن یک آبشکن L – شکل شکل با سه شکل هندسی تخت، ذوزنقه ای و نیم دایره درقوس ۱۸۰ درجه در موقعیت ۶۰ و ۴۵ درجه با دبی ۲۰ ، ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۵ لیتر بر ثانیه و عمق ثابت ۱۲ سانتی متر، پدیده آب شستگی حول آبشکنها در حالت آب زلال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد حداقل میزان آبشستگی با شکل هندسی نیم دایره ایجاد گردید. با افزایش عدد فرود در یک نوع دان هبندی مشخص، مقدار حداکثر عمق آبشستگی نسبی افزایش مییابد.