سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میکاییل مرادپور –
داود فرسادی زاده –
علی حسین زاده دلیر –
هادی ارونقی –

چکیده:

تکیه گاه های پل موجب تنگش دن مقطع رودخانه و تغییر الگوی جریان می شوند تمرکز بیش ازحدسرعت افزایش تنش برشی بستر گردابها و درنتیجه آبشستگی موضعی دراثر وجود تکیهگاه پل دررودخانه ایجاد می شود لذا به منظور جلوگیری از تخریب ها و زیانهای جبران ناپذیر لازم است مکانیزم آبشستگی به دقت مورد بررسی قرارگیرد درمقاله حاضر توسعه زمانی ابشستگی و توپوگرافی حفره ابشستگی درآبشکن های نیم دایره ای به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی و با نتایج محققین دیگر مقایسه شده است نتایج آزمایشات نشان داد درآبشکن های نیمدایره ای حداکثر عمق ابشستگی درزاویه بین ۴۵تا۶۰درجه ایجاد میشود.