سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پروین اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
امیراحمد دهقانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
هادی ارونقی – استادیار دانشگاه تبریز
مهدی مفتاح هلقی –

چکیده:

آبشستگی دراطراف پی پایه های پل یکی از علل عمده آسیب های جدی به پل می باشد دراین تحقیق با استفاده از مدل آزمایشگاهی یک پایه پل استوانه ای واقع شده روی پی استوانه ای با قطربزرگتر و درحالت آب زلال به بررسی این پدیده دراطراف پایه پل با پی و تاثیر عمق پی به آبشستگی پرداخته شد نتایج نشان میدهد که عمق ابشستگی به ترازقرارگیری پی بستگی دارد و زمانی که پی زیرسطح اولیه بستر کانال قرار دارد علاوه براینکه آبشستگی را به تاخیر می اندازد مقدار آن را نیز کمتر م یکند همچنین عمق آبشستگی با افزایش تراز پ یدربالای بستر افزایش می یابد با تحلیل ازمایشها محدوده مناسب برای تراز قرارگیری پی ۲۵الی۵۰درصد قطرپایه پل پیشنهاد گردیده است.