سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر اشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدجواد دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
علاالدین ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

روش بریستو یک تکنیک ژئوالکتریکی است که از آرایهی قطبی_دوقطبی با یک تفسیر گرافیکی ساده استفاده می کند و به عنوان یک ابزار موثر برای تعیین مکان حفرههای زیر سطحی به حساب میآید. همانطور که می دانیم مدلسازی پیشرو یکی از راههای مفید برای به نتیجه رسیدن در پیمایشهای ژئوفیزیکی می باشد. در این مقاله چند حفره با تباین مقاومت ویژه ی بالا نسبت به زمینه، در یک نرم افزار جدید، بر اساس تفاضلات محدود مدلسازی شده است. حفره هایی با اندازه های مختلف در عمق های متفاوت بررسی شده اند و خروجی نرم افزار به روش بریستو تفسیر می شود. عمق تفسیر شده نسبتاً همخوانی مناسبی با مدل اولیه دارد. سپس به منظور آزمودن نتایج، دو عملیات صحرایی بر روی یک قنات واقع در محوطه موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران انجام می گیرد. ابتدا روش گرانی سنجی و بعد از آن پیمایش ژئوالکتریکی با آرایه قطبی_دوقطبی صورت گرفته و نتایج حاصل از این دو روش با یکدیگر مقایسه می شود.