سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ارسلان محمدی – دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

امروزه کاربرد وسیع، روزافزون و همه جانبه انرژی الکتریکی در زندگی روزمره انسان موجب گردیده که میدا نهای مغناطیسی، به عنوان یکی از مولف ههای ثابت محیط زیست محسوب گردد. بگونه ای که هم اکنون آلودگی های پرتویی میدان های مغناطیسی و الکترومغناطیسی ناشی از دکل های فشار قوی برق، خطوط انتقال نیرو، وسایل الکتریکی موجود در صنایع و کارخانجات، موسسات، منازل و غیره، موجب گردیده است که بشر بیش از پیش در معرض مخاطرات ناشی از این میدان ها قرار گیرد. با عنایت به ساختار بیولوژیکی باف تهای بدن انسان و قابلیت نفوذ و گستردگی فراوانی میدا نهای الکترومغناطیسی، عملاً این میدا نها به صورت جدی می توانند رفتار سیستم های حیاتی انسان را تحت تاثیر قرار داده و اثرات زیان آوری بر روی وی به جا بگذارند. این چالش با ملحوظ نظر قرار دادن تعداد قابل توجهی از افرادی که به لحاظ شرایط شغلی یا موقعیت محل سکونت خود با میدان های مغناطیسی با شدت بالاتر از حد معمول سر و کار دارند، به نحو مخاطره آمیزی جلوه گر شده است. بنابراین با عنایت به مخاطرات و آثار زیان بار حاصل از میدان های الکترومغناطیسی؛ تاکنون مطالعات و پژوهشهای متعددی در سطح جهان صورت پذیرفته است؛ چنانچه نتایج حاصل از این پژوهش ها، منجر به وضع قوانین، مقررات و استانداردهای بین المللی در این خصوص گردیده است. از همین رو به نظر می رسد امروزه شناخت بیش از پیش آثار میدان های مغناطیسی و چگونگی مقابله و راه های کاهش پرتوگیری ناشی از این میدان ها، به عنوان ضرورتی انکارناپذیر مطرح بوده؛ و قطع یقین تداوم تحقیق و پژوهش در این حوزه به عنوان گامی موثر در جهت ارتقاء سلامت و بهداشت افراد و محیط زیست به شمار می رود. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله، ضمن تشریح و ذکر برخی از مطالعات و تحقیقات صورت پذیرفته در خصوص آثار میدانهای مغناطیسی بر روی حیوانات وانسان ها، تلاش گردیده است با اتکاء به مقررات و استانداردهای بین المللی؛ حدود میدان های الکترومغناطیسی و راه کارهای مقابله و کاهش تاب شهای ناشی از آنها مورد مطالعه و بررسی قرارگیرد.