سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحمید محمدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنام هریزی شهری, گروه جغرافیا,
فاطمه کریمیان پور – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری,گروه جغرافیا

چکیده:

تجربیات جهانی نشان می دهد که توسعه فیزیکی شهرها در حد فاصل ساحل و خشکی مشکلات عدیده ای را برکشورهای مختلف تحمیل نموده که معضلات زیست محیطی دریاها از جمله آنها است. امروزه هزینه های ناشی از آلودگی آب و خاک ساحلی در شمال ایران چالش های جدیدی را برای متولیان امور شهری از یک سو و موضوعی قابل مطالعه جهت ارائه راهکارهای عملی برای محققان شهری از سوی دیگر بوجودآورده است. شهرهای ساحلی با سمت گیری به سوی دریا میزان بارگذاری زیست محیطی را تا حد نگران کننده ای افزایش داده اند. لذا این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی سعی در بازشناسی ابعاد منفی توسعه فیزیکی شهر ساحلی بابلسر بر دریای خزر دارد. نتایج تحقیق نیز نشان می دهد رشد بی رویه شهر به سمت ساحل معضلات حاد زیست محیطی را دامن زده است و با برنامه ریزی اصولی و توجه به نقش توسعه پایدار می توان از بسیاری مشکلات آتی در این مناطق جلوگیری نمود