سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود اسحقی – مهندسی مکانیک سنگ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
سید محمد اسماعیل جلالی –
مهدی نوروزی –

چکیده:

یکی از روشهای حفر فاضاهای زیر زمینیف معدنکاری انحلالی است که از این روش برای ساخت مغار در نمک بسیار شده است. اما بنا به دلایلی همچون همگرا شدن در نتیجه پر و خالی شدن های متعدد، خزش نمک در زمانهای طولانی، نیاز به این گونه سازه ها در سازندهای دیگر احساس می شود. یکی از این سازندها، سنگ آهک است. سازنده های آهکی به میزان فراوان در نقاط مختلف جهان گسترده شده است و همچنین برخی از مشکلات احداث مغار در نمک مانند همگرا شدن در نتیجه پر و خالی شدن های متعدد و یا خزش در طولانی مدت را ندارد. اما این روش جدید مشکلات زیادی به ویژه مشکلات زیست محیطی به همراه دارد. در این روش از اسید به جای آب برای حفاری مغاز استفاده می شود. واکنش اسید با سنگ های آهکی و تولید گازهای سمی و خطرناک، اثر نشت اسید بر آبهای زیر زمینی و سنگ های اطراف از معایب این روش هستند. در این مقاله ضمن بررسی روشهای اجرا و اسیدهای مورد استفاده، آثار زیست محیطی نشت اسید شامل نشت اسید در سنگهای اطراف و اثر نشت اسید بر آبهای زیر زمینی و همچنین آثار زیست محیطی ناشی از واکنش های انحلالی که شامل تولید CO2 ، So2 و سایر گازهای حاصل از واکنشهای انحلالی و تولید نمک (رسوب) است، بررسی شده است. در نهایت به بررسی سایر مخاطرات زیست محیطی و روشهای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی معدنکاری انحلالی در سنگ آهک، پرداخته شده است.