سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نازلی دهقانی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه علم و صنعت ایران
الناز ایران نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

همانطور که می دانیم، تاثیرگذارترین تجهیزات حمل و نقلی بر رفتار رانندگی و اعمال حق تقدم در شهرها، چراغهای راهنمایی هستند. چراغهای راهنمایی و تجهیزات آن اعم از شمارشگرها، به منظور تسهیل تصمیم گیری رانندگان در دادن حق تقدم برای عبور از تقاطعات بکار گرفته می شوند. تمرکز این پژوهش بر سیستم های شمارشگر معکوس به طور خاص است که به اشکال مختلف در کشورهای مختلف بکار گرفته شده است. شمارشگرهای معکوس که در ایران بر اساسطول سیکل قبلی، میزان زمان باقیمانده فازهای سبز و قرمز را نمایشمی دهد، به منظور تسهیل تصمیم گیری رانندگان برای عبور یا توقف در فواصل بحرانی حد فاصل تغییر فاز بکار گرفته می شود. اما در مورد تقاطعات هوشمند به دلیل تغییر طول سیکلهای متوالی، سیستم های شمارشگر با مشکلاتی مواجه می شوند که در این پژوهش، با ارزیابی عملکرد شمارشگرها و بر اساس نظر سنجی انجام شده از شهروندان تهرانی، به نحوه عملکرد آنها و مشکلات موجود پرداخته شده است.