سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبداله عبدل قوزلوجه – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان
محمود حاجی رحیمی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده:

با گسترش کشت محصولات گلخانه‌ای در کشور، بررسی مزیت نسبی کشت‌های گلخانه‌ای می‌تواند راهنمای تصمیم گیری اقتصادی مسئولین و فعالان بخش کشاورزی بوده و منجر به افزایش تولید و کاهش هزینه‌های تولید شود. داده‌های تحقیق حاضر از طریق تکمیل ۵۳ پرسشنامه در سال ۹۰-۱۳۸۸ از گلخانه‌های سبزی صیفی شهرستان‌های همدان، ملایر و کبودرآهنگ برای محصول خیار، جمع آوری و پس از محاسبه شاخص‌های مزیت نسبی و آثار سیاستی به روش ماتریس تحلیل سیاستی مشخص شد که تنها شهرستان کبودرآهنگ در تولید محصول دارای مزیت نسبی می‌باشد و بر اساس شاخص‌های آثار سیاستی، بازار نهاده‌های قابل مبادله در هر سه شهرستان حمایتی بوده اما برآیند سیاست‌های اعمالی دولت در بازار محصول و نهاده‌های قابل مبادله برای شهرستان‌های همدان و ملایر حمایتی و برای کبودرآهنگ با عدم حمایت همراه بوده است. در مجموع نتایج نشان دهنده وجود رابطه مستقیم بین افزایش سطح زیر کشت و بهبود شاخص‌های DRC، SCB و NSP می‌باشد.