سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدامین صادقی – کارشناس ارشد سیستم های کنترل
حمید حسینی سرگزی – کارشناس ارشد سیستم های کنترل

چکیده:

در این مقاله نحوه تاثیر گذاری خطاهای ایجاد شده در دو حالت گذرا با بازه کمتر از یک ثانیه و حالت ماندگار در شبکه پروفی باس سیستم کنترل توزیع برق با کنترل کننده های تکی بررسی شده است. این خطا باعث از دست رفتن اطلاعات حیاتی سیستم تحت کنترل و توقف تولید خواهد شد. در بررس های بعمل آمده ، سیستم کنترل و شبکه ارتباط پروفی باس بعنوان سیستم مطالعاتی مورد بررس قرار گرفته و عوامل بوجود آورنده خطا نویز ها و نحوه تاثیر گذاری خطا حادث شده بر روند تولید و چگونگی راهکارهای حل این مشکل ارائه گردیده است.عوامل بررسی شده عبارتند از تاثیرات خطای زمین ،صاعقه و همزمان سوییچنگ تجهیزات مجاور. با در نظر گرفتن امکان رفع یا عدم رفع عوامل ایجاد نویز، تصمیم گیری در اتخاذ راههای بی اثرکردن آنها صورت گرفته است.بررسی سیستم های زمین و صاعقه و مطابقت با استانداردها، برطرف نمودن عدم انطباق ها ، طراح و پیاده سازی اصلاحات نرم افزاری ، برنامه نویس و همچنین تغییرات سخت افزاری نظیر تعویض نوع صاعقه گیر ، تعویض مدیای ارتباط به فیبر نوری از جملهفعالیت های انجام گرفته است بکارگیری روش های موفقیت آمیز یاد شده، درصد خطای شبکه را تا حدود ۰۹ درصد کاهش داده و ضیری امنیت شبکه را بهبود بخشیده است