سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نیما ملامحی الدین – کارشناس روانشناسی ازدانشگاه پیام نورکرج
هلیا طایفه مهدیخان – دکتری روانشناسی عمومی ازدانشگاه علوم تحقیقات تهران
پویا محمودزاده – پزشک عمومی ازدانشگاه آزاد تهران پزشکی

چکیده:

هدف مطالعه حاضربررسی اثرات ریکی بربیماریهای جسمی و روانی می باشد این مطالعه نسخه تکرار شده ای ازکارایی های صورت گرفته درباب اثربخشی ریکی بوده و اثرمداخله باریکی را بردرد افسردگی اضطراب استرس و کیفیت زندگی و تندرستی ارزیابی می کند تا با استناد به این مقالات بتوان گفت که ریکی میتواند بربیماریهای جسمی و روانی موثر باشد جستجو برای گرداوری مطالب کتاب و مقاله ها ازطریق پایگاه داده ها انجام گرفت پایگاه داده ها عبارت بودند ازScience Direct, PubMed, Sagepub, Duke University libraries, Scholar Google ازمیان تعداد بسیاری ازمقالات درباب ریکی ۹ مقاله انتخاب شدند تا مورد تحلیل و بازنگری قراربگیرند دربرخی ازمطالعات مذکور ریکی اثرات مشهودی را نشان داد درحالیکه دربخری دیگر اثرات چشمگیر نبودند و یا دربخش ازازمایش اثرریکی درگروه ریکی نسبت به سایر گروه ها کمتر بود درکارازمایی ها بیماران به گروه های ریکی و کنترل تقسیم شدند دربرخی ازاین کارازمایی ها بیماران ازمداخله با ریکی اگاهی نداشتند با استنادب ه این مقالات مطالعه حاضر نشان داد که ریکی میتواند موثر باشد تاثیرات میتوانند مثبت یا منفی چشمگیر و یا بااثربخشی کمتری باشند تحقیقات بیشتری لازم است تا اثربخشی درمان با ریکی نشان داده شود