سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجید شبان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده و دانشجوی دکتری علوم و مه
حمید محمدی – دانشآموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنع

چکیده:

جنس جاشیر در ایران ۱۵ گونه گیاه دایمی دارد که همگی ارزش علوفهای قابل توجهی دارند و به همین دلیل از جمله گونه های مناسب کاشت برای مناطق کوهستانی می باشد. جاشیر گیاهی است علفی چند ساله، ایستاده، بلند و به ارتفاع محدود۲۰۰-۸۰ سانتیمتر، یک پایه و جزء شاخه پیدازادان، زیرشاخه نهاندانگان، رده دو لپه ایها، زیررده گلبرگ داران، راسته جدا گلبرگها، خانواده چتریان و جنس جاشیر میباشد.در این تحقیق از بین ۱۵ گونه ذکر شده برای جاشیر با توجه به گسترش وسیع گونۀ Prangos ferulaceae درکشور ایران به این گونه پرداخته شده است. در این مقاله کلیه مواردی که در مطالعات آت اکولوژی گونه های گیاهی بررسی می شود، برای گونه جاشیر بررسی شده است از جمله: پراکنش، رده بندی، مورفولوژی، فنولوژی، شرایط رویشگاه، ارزش غذایی، گونه های همراه، آفات و بیماریها و در نهایت ارزش و اهمیت های گونه جاشیر ارائه شده است.