سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه حسن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه ارومیه
فرنوش حاجی زاده –
محمد باقر بیاد –

چکیده:

مطالعات انجام شده در این تحقیق جهت شناسایی لایه های آبدار، تعیین جهت حرکت آب های زیرزمینی و تشخیص سنگ کف در شمال شرقی شهرستان بیجار صورت گرفته است.تعداد ۱۹۶ نقطه برروی ۹ پروفیل و تعداد ۹ نقطه در کنار چاه های اکتشافی جهت انجام عملیات سونداژ قائم الکتریکی با استفاده از آرایه اشلومبرژه در نظر گرفته شده است. تفسیر منحنی های سونداژ قائم الکتریکی و مدلسازی داده های ژئوالکتریکی به ترتیب توسط نرم افزارهای IPI2win وRes2dinv انجام شده است. با توجه به منحنی های ایزوپیز که توسط اطلاعات مربوط به چاه ها ترسم شده، جهت حرکت آب های زیرزمینی از جنوب غربی به طرف شمال شرقی می باشد. نتایج حاصل از مدل سازی داده های مقاومت ویژه، نشان از وجود لایه های آبدار از نوع سیلت ورس، ماسه و کنگلومرا دارد. در جنوب غربی منطقه نیز زون های کارستی کشف شده است. جنس سنگ کف در منطقه بیشتر مارن، شیل های ماسه ای، ماسه سنگ، کنگلومرا و آهک می باشد.