سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا نوری شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محسن اکبرپور – کارشناس عمران

چکیده:

یکی از دلایل خرابی درموج شکنها آب شستگی پای موج شکن ناشی از امواج است بدلیل حضور موج شکن درمحیط دریا الگوی جریان دراطراف سازه بهم می خورد و این بهم خوردگی موجب می شود که پدیده هایی مانند ایجاد گردابه ها درمقابل موج شکن اشفتگی انعکاس و تفرق و شکست امواج و . .. اتفاق بیفتد که این تغییرات درمحیط معمولا موجب افزایش موضعی قابلیت حمل رسوب درنتیجه آبشستگی م یشود با توجه به پیچیدگی پدیده آبشستگی روش متداول بررسی این پدیده استفاده از مدلسازی فیزیکی است از سوی دیگر به دلیل هزینه بالای مدلسازی فیزیکی و همچنین محدود بودن امکانات آزمایشگاهی مورد نیازدراین روش امروزه روشهای عددی جدید به شکل روزافزونی دراین بررسی ها مورد استفاده قرار میگیرد این روشها با دارا بودن قابلیت یادگیری ودرک تابع حاکم و همچنین توانایی مقاوم بودن و تحمل پذیری دربرابر خطاها امکان بررسی پدیده های پیچیده و درنهایت پیشنهد یک مدل برای فرایند مذکور که با نتایج موجود از برداشتهای میدانی و یا مدلسازی های فیزیکی صحت سنجی شده است را فراهم می کند.