سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا روانشادنیا – دانشجوی کارشناسی ارشدرشته عمران سازه های هیدرولیک دانشگاه آزاداسلامی واحداستهبان
منوچهر حیدرپور – استادتمام دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آبشستگی موضعی از جمله مهمترین مسائلی است که همواره گریبان گیر طراحان سازه های هیدرولیکی بهویژه پایه و تکیهگاه پلها روی رودخانه ها بوده است. در این تحقیق عملکرد کابل، صفحات مستغرق و اثر توام این روشها در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف پایه استوانه ای پل بررسی شده است. بدین منظور پایه استوانه ای به قطر ۳ سانتیمتر در کانالی به طول ۱۰ متر، عرض ۴۰ و عمق ۶۰ سانتیمتر مدل شد. کابل به قطر ۱۰ ۱۰ و ۱۵ درجه به دور پایه انتخاب شد. صفحات مستغرق از جنس ورق گالوانیزه نازک به ضخامت ۱ میلیمتر، ، درصد قطر پایه و در زوایای پیچش ۵ ۱ برابر قطر پایه و در حالت منفرد با زاویه ۲۰ درجه نسبت به جهت جریان استفاده شد.